„МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 2019”

 

За петнадесета поредна година Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” - програма „Младежки дейности” финансира проекти на неправителствени организации. Във връзка с облекчаване на процеса за кандидатстване и оценяване на проектните предложения по дейност „Младежки проекти” 2019 г. е въведена електронна платформа. Чрез нея се осигурява възможност да се подават онлайн проектните предложения и съпътстващите документи, което спестява технологично време и ресурс и улеснява процеса на  кандидатстване на неправителствените организации.

Основната цел на младежките проекти е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост и креативност.

Приоритети на дейност „Младежки проекти” - 2019 г. са:

  • младежко предприемачество;
  • опазване на околната среда.

 

На 11.03.2019 г. - 10:00 часа - електронната платформа е достъпна за регистрация на неправителствени организации и подаване на проектните предложения.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения -  до 10:00 часа на 25.03.2019 г. (понеделник).

 

Електронната платформа ще бъде достъпна на сайта www.varnanamladite.com

 

Срещата за представяне на дейност „Младежки проекти 2019” ще се състои на 12.03.2019 г. (вторник) от 18:00 ч. в зала 17 на база „Младежки дом”.

Дата на публикуване : 2019-11-03 10:00:26