Контакти

052/820 804

Юлия Вълчева – гл.експерт „НПО и доброволци”

052/820 805

Дарина Иванова – гл.експерт „Младежки проекти и обучения”

E-mail: varnanamladite@gmail.com

Отдел „Младежки дейности” База “Младежки дом”, бул. “Цар Освободител” № 27